Potpisivanje sporazuma o saradnji i najva manifestacije “DANI ZDRAVSTVA” koja će se održati 06. i 07. novembra u Brčkom

FZO Brčko distrikta i pacijentsko udruženje “Beba više” potpisali su memorandum o unapređenju saradnje. Potpisivanje sporazuma bila je prilika I da se najavi manifestacija “Dani zdravstva” koja će se u Brčkom održati 6. i 7. novembra. Organizator ovog skupa svakako je Fond Zdravstvenog osiguranja, dok će im tehničku podršku pružiti aktivisti organizacije Beba više.


“Ono što želimo da uradimo jeste da 6. i 7. organizujemo dane zdravstva ovde u Brčko distriktu, gdje bismo pozvali javne zdravstvene ustanove da dođu, da nam prezentuju, koja su to najnovija dostignuća u medicini, koje su nove tehnike liječenja. Da nam se predstave a u sklopu svega toga da organizujemo I panel diskusije, gdje bismo razgovarali o pravcima razvoja Sistema zdravstvene zaštite Brčko distika u narednih 5 godina, istakao je Miodrag Todorović” direktor FZO Brčko distrikta BiH.

Najavljena panel diskusija održaće se 6. novembra u Domu kulture u Brčkom, a pored lokalnih stručnjaka na njoj će govoriti I predstavnici uglednih klinika iz Zagreba, Beograda, Banja Luke I Tuzle. Za 7. novembar predviđeno je sajamsko predstavljanje klinika te direktan kontakt sa pacijentima, što će biti upriličeno u prostorijama Gradskog Omladinskog centra. Lazarević je istakao da je ovakav događaj od izuzetne važnosti za sva pacijentska udruženja koja djeluju u Distriktu Brčko.


Naravno ovde se ne govori samo o članovima udruženja Beba više ili o sterilitetu. Biće zastupljene sve oblasti, takođe biće obuhvaćena i sva pacijentska udruženja. Negdje moja ideja bi bila da napravimo jedan sastanak I  vjerovatno ćemo to i uraditi, opet uz podršku FZO da idemo na osnivanje jedne unije pacijenskih udruženja, kako bismo svi zajedno naravno opet kažem u saradnji sa Fondom, djelovali i da se mjenjaju neke zakonske regulative ali prije svega da se ljudi što više informišu kada je u pitanju liječenje iz bilo koje oblasti, dodao je Željko Lazarević – predsjednik UG “Beba više” Brčko distrikt BiH

Iz Fonda najavljuju da će uskoro biti upućeni pozivi svim relevantnim klinikama I pojedincima da uzmu učešća na Danima Zdravlja koji se po prvi put organizuju u Brčkom, te da je sveopšti cilj manifestacije, unapređenje zdravstvenog Sistema od koga će imati koristi svi stanovnici Distrikta Brčko.