Author
bebavise

DISLEKSIJA

Šta je disleksija? U  medicinskoj klasifikaciji bolesti DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – međunarodna klasifikacija mentalnih poremećaja) disleksija se [...]

STERILITET

Sterilitet – neplodnost, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) se definiše kao izostanak trudnoće bračnog para sa redovnim nezaštićenim polnim odnosima u periodu od [...]