Sterilitet nekad i sad


Kada se u svijetu čiji je osnovni princip opstanka razmnožavanje čovjek susretne sa neplodnošću njegov život biva izmjenjen i u većoj ili manjoj mjeri poprima odlike sve lošijeg kvaliteta. Oni koji žele potomstvo, a to ne mogu da ostvare nalaze se na velikom iskušenju da istraju u borbi za ostvarenje svoje želje.

Na udaru je tada cjelokupno biće svake od dvije osobe, njihovo fizičko i mentalno zdravlje, međusobni odnos, odnos prema okolini, pogled u budućnost i doživljaj smisla života, pravde, postojanje Boga i još mnogo toga, uključujući i standard života jer liječenje steriliteta obično traje dugo i iziskuje velike troškove.

Nevolja više je što napetost izazvana problemima liječenja steriliteta ima tendenciju da se lako prenosi i na druge oblasti života koje dobro funkcionišu. U jednom trenutku cijeli život se fokusira na pitanje: Kako dobiti bebu?

Uvijek su postojale osobe koje su imale teškoće da ostvare potomstvo. U prošlosti neplodni su trpjeli veliku nepravdu jer su omalovažavani, njihova prava umanjivana i na svaki način im se ukazivalo da nisu kao svi ostali.

Šezdesete godine dvadesetog vijeka donose svijetu kontraceptivnu pilulu i mijenjanje shvatanja o seksualnosti, slobodniji stil života, bolji standard, produženo školovanje i za muškarce i žene, dostupniji prekid neželjene trudnoće itd.

To dovodi do krupnih promjena koje utiču na uzrast kada se formira porodica, kako ona izgleda (koliko ima članova) i kako funkcioniše.

Veliki tehnološki razvitak ozbiljno olakšava život čovjeka ali ga istovremeno osuđuje na izloženost štetnom zračenju, izduvnim gasovima, smanjenoj fizičkoj aktivnosti… Jedan od novih problema tako razvijenog dijela sveta je i manja plodnost muškaraca i žena, odnosno učestalija pojava steriliteta, kako primarnog tako i sekundarnog.

Savremeno društvo nije više surovo prema ljudima koji imaju takav problem, mada neke forme pritisaka i dalje postoje u većoj ili manjoj mjeri u zavisnosti od sredine. Jedino zajedničko iz prošlosti i sadašnjosti je velika patnja ljudi koji prolaze kroz iskustvo sterilteta.

IVF

Autor: psiholog Nataša Milošević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *