Category: Vto

SterilitetSterilitet

Sterilitet – neplodnost, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) se definiše kao izostanak trudnoće bračnog para sa redovnim nezaštićenim polnim odnosima u periodu od godinu dana. Neplodnost fiziološki raste sa godinama starosti imožemo je podeliti na MUŠKU, ŽENSKU ili OBOSTRANU. MUŠKA NEPLODNOST Ako se utvrdi slabost semena, pričemu ne dolazi do