Literatura

Priručnik “Kako roditi zdravo dijete?” pisan s namjerom da informiše u najkraćem obliku trudnice i porodilje o toj najvećoj misteriji Prirode – trudnoći i rađanju. Svjesni smo da je trudnoća stanje koje svaka žena doživljava individualno – na svoj način. Stoga smo i željeli da ovaj priručnik posluži svakoj trudnici da se ukratko informišu o najznačajnijim aspektima određenih stanja koja prate trudnoću.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti od koristi svima koji ga budu čitali. Prevashodno trudnicama, da bolje razumiju određene aspekte trudnoće i da im pomogne da to stanje (trudnoće i porođaja) ne shvate i ne dožive kao napor i mučenje, već kao radost, najpotpuniji i najdublji oblik postojanja žene-majke.

Autori: prof. dr Nenad V. Babić, prof. dr Nebojša Jovanić, doc. dr Sanja Sibinčić, dr Ranka Kalinić.