O nama

Udruženje građana “Beba više” nastalo je iz potrebe da se pomognu i podrže svi ljudi koji se bore sa sterilitetom, ali i svi oni koji se zalažu da na svijetu bude više djece. Dakle, naši članovi, ne moraju biti isključivo ljudi koji imaju ili su imali problem sa naplodnošću. Nastojimo da obuhvatimo sve što ima veze sa poboljšanjem statusa, dijagnostikovanjem, liječenjem i svim što ima veze sa problemom nataliteta, kao i pomoć budućim ili sadašnjim roditeljima.

Bračna neplodnost je problem koji ima svaki peti par u BiH uprkos tom poražavajućem podatku,parovi koji imaju problem sa potomstvom, često su izloženi diskriminaciji i predrasudama okoline, te su kao takvi posebno ranjivi. Iako problem steriliteta jednako pogađa muškarce i žene, na našim prostorima se on još uvjek veže isključivo za žene. Da bi razbili takve predrasude, Udruženje građana “Beba više” kroz svoje aktivnosti štiti naše buduće i sadašnje majke.

Kod nas su takođe dobrodošli i svi oni koji su zbog želje da beba bude više, imali problema na radnom mjestu, u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu ili slično. Žene koje su zbog trudnoće bile diskriminisane na bilo koji način treba da nam se jave. Takođe, za roditelje djece sa posebnim potrebama, koji su bili (ili su trenutno) žrtve određene nepravde, vrata našeg Udruženja su stalno otvorena.

Udruženje građana “Beba više” sa sjedištem u Luke Ćelovića br. 73 Brčko distrikt BiH osnovano je kao dobrovoljno, multietničko, samostalno, nepolitičko, nestranačko, neprofitno, društveno i edukativno udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. “Beba više”ne radi za profit, a strateški cilj rada je pomoć u borbi protiv steriliteta i očuvanju porodice uopšte u skladu sa statutom Udruženja “Beba više”.