Neplodnost

Bračna neplodnost se definiše kao nemogućnost začeća u periodu od godinu dana uz normalan polni odnos i bez korištenja kontraceptivnih sredstava. Sterilitet se moze podijeliti na primarni i sekundarni.

Primarni sterillitet je izostanak začeća u navedenom periodu uz normalan polni život, a predhodno nije registrovana trudnoća. Sekundarni sterillitet je nemogućnost začeća u istom periodu, ali nakon ranije trudnoće.

Razlog neplodnosti u bračnog para ukazuje na to da je u 40% slučajeva riječ o bolesti u muškaraca, a u žena u oko 50% slučajeva, dok su razlozi nejasni i nepotpuno objašnjeni u oko 10% parova. U oko 1/3 parova razolozi za neplodnost su obostrani i višestruki.

Umanjena plodnost (subfertilitet) jest stanje kad par u plodnom razdoblju života trudnoću postiže nakon dužeg razdoblja nego je to slučaj kod normalno plodnog para kod kojeg je mogućnost zanošenja po ciklusu prosječno 20%.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO: World Health Organisation), procjenjuje se kako je 10% parova neplodno, a slijedećih 10% umanjene plodnosti, što čini značajan dio populacije te problem neplodnosti nije samo osobni problem muškarca i žene već i problem društva u cjelini. Uzrok Uzroci neplodnosti su slijedeći: – neodgovarajuća proizvodnja i/ili prenos sjemena u muškarca (40%) – neodgovarajuća proizvodnja jajne ćelije u žene (25%) – smetnje oplodnje, transporta i usađivanja gamete u maternici (25%) – nepoznati uzroci (10%)