O nama

Udruženje građana “Beba više” nastalo je iz potrebe da se pomognu i podrže svi ljudi koji se suočavaju sa sterilitetom, ali i svi oni koji se zalažu da na svijetu bude više djece. Dakle, naši članovi, ne moraju biti isključivo ljudi koji imaju ili su imali problem sa neplodnošću. Nastojimo da obuhvatimo sve što ima veze sa poboljšanjem statusa, dijagnostikovanjem, liječenjem i svim što ima veze sa podrškom natalitetu, odnosno budućim ili sadašnjim roditeljima.

Udruženje je osnovano 2013. godine u Brčkom. Zahvaljujući našem aktivizmu, povećan je broj pokušaja VTO koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja a takođe I mnogi lijekovi koji se tiču očuvanja trudnoće u Brčkom su besplatni.

Usled izmjene zakona o udruženjima I fondacijama Brčko distrikta BiH udruženje se preregistrovalo u Centar za podršku zajednici “Beba više”  a naša djelovanja pored primarnog koje se tiče neplodnosti proširili smo I na druge oblike podrške porodicama I pojedincima kao I humanitarnom radu, promociji I očuvanju kulture te sličnim aktivnostima.

Tim

Željko Lazarević
Predsjednik udruženja
Željka Jovanović
Sekretar udruženja

Za šta se zalažemo